Sanoma-paneeli

Sanoma-paneelin säännöt

1. Sanoma-paneeli
Sanoma-paneelilla tarkoitetaan Sanoma Media Finland Oy:n (”Sanoma”) toteuttamaa verkon yli toimivaa lukijayhteisöä (”Paneeli”), jota hallinnoi Sanoman toimeksiannosta Digitalist Group Oy.

2. Jäsenyys
Kaikkien Paneelin jäseneksi haluavien kuluttajien tulee hyväksyä nämä ehdot.  Jäseneksi haluavan tulee olla täyttänyt 16 vuotta ja Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Paneelin jäsenenä ei voi olla henkilöitä, jotka työskentelevät markkinatutkimusyrityksissä tai tekevät markkinatutkimukseen rinnastettavia toimeksiantoja.

3. Tutkimustoiminta
Jäseniä voidaan pyytää osallistumaan Sanoman asiakkaidensa puolesta järjestämiin erilaisiin Tutkimusaktiviteetteihin (“Aktiviteetti”). Kutsut Jäsenille lähetetään pääasiassa sähköpostitse ja jäsenet voivat osallistua niihin kirjautumalla Paneeliin käyttäen omia käyttäjätunnuksia ja salasanoja tai muun ohjeistuksen perusteella. Kutsuja voidaan lähettää myös tekstiviestillä. Jotkut kutsut lähetetään vain tietylle Paneelin ryhmälle.

4. Osallistuminen
Vain Paneelin jäsen voi osallistua Aktiviteettiin.  Osallistuminen on vapaaehtoista. Vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan jäsenten omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin. Kukin jäsen on vastuussa siitä, että hänen vastauksensa tai kommenttinsa ovat asiallisia (esimerkiksi, että vastauksissa ei käytetä kirosanoja tai rasistisia ilmauksia).
 
Aktivitettiin voidaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat tarkoitettu noudatettavaksi vain sen Aktiviteetin osalta.

5. Osallistumiskorvaus
Paneeliin osallistumisen ensisijaisena palkkiona on olla vaikuttamassa vastauksillaan lehden sisällön ja siinä olevan mainonnan kehittämiseen.
 
Tämän lisäksi kaikkien Aktiviteetteihin osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain palkintoja. Arvonta suoritetaan kuukauden viimeisenä päivänä ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Voittajien etunimi voidaan myös julkaista Paneeliin. Arvontojen tiedot ja palkinto julkaistaan Paneelissa. Aktiviteeteista riippuen vastaajapalkintona voi olla myös henkilökohtaisia palkintoja, näistä tiedotetaan erikseen Aktiviteettien yhteydessä.
 
Paneelin jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista Paneeliin osallistumisesta aiheutuvista kuluistaan (esimerkiksi internetyhteyksistä, päätelaitteista ja ohjelmistoista aiheutuvista kuluista)

6. Tietosuoja 
Paneelin jäsenten vastaukset/kommentit käsitellään luottamuksellisesti eikä jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenet antavat Sanomalle oikeuden yhdistää jäsenten antamat vastaukset heidän jo olemassa olevaan asiakastietoon (kuten nimi ja osoitetieto), jotta Sanoma pystyy parantamaan asiakaspalveluaan. 

Paneelissa jaettua tietoa käytetään vain Paneelin jäsenten analysointiin ja profilointiin, jotta Sanoma voi valita sopivia jäseniä osallistumaan tiettyihin Aktiviteetteihin.

7. Käyttäjätunnukset ja salasanat
Paneeliin osallistuminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kukin jäsen voi valita käyttäjätunnuksensa ja salasanansa kirjautuessaan Paneeliin ensimmäistä kertaa. Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi vaihtaa Omat tiedot-osiossa. Kukin käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan. 

8. Oikeudet Paneelin sisältöön ja materiaaliin
Sanoma omistaa kaikki oikeudet jäsenten Paneeliin antamiin vastauksiin ja kommentteihin sekä Paneelin muuhun sisältöön. Jäsenet antavat Sanomalle yksinomaisen ja rajoittamattoman oikeuden käyttää Paneelissa jakamaansa sisältöä. Kukin jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa materiaali, mukaan lukien valokuvat, Sanomalle riippumatta materiaalin luonteesta. 

Paneelissa olevaa materiaalia käytetään vain Paneelin Aktiviteettien yhteydessä. Jäsenillä ei ole oikeutta käyttää materiaalia Paneelin ulkopuolella tai luovuttaa sitä Paneelin ulkopuolisille tahoille.

Kukin jäsen on velvollinen korvaamaan Sanomalle ja/ tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan 8 vastaisesta toiminnastaan aiheutuneen vahingon.

9. Henkilötiedot
Hyväksymällä nämä ehdot annat Sanomalle oikeuden kerätä ja käsitellä Paneeliin toimittamaasi tietoa.

Paneelin “Tietosuojaselosteesta” löytyy tietoa ja ehdot, joita sovelletaan tai jotka liittyvät rekisterinpitäjään, sen edustajiin, kerättyihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn sekä jäsenen oikeuksiin hänestä kerättyjen henkilötietojen osalta. Jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän yhteystietonsa ovat ajan tasalla. Paneelin yhteydessä kerättyä tietoa säilytetään vain niin kauan kuin Paneelin on toiminnassa.

10. Vastuunrajaus 
Sanoma ei ole vastuussa Paneeliin julkaistun tai jäsenten julkaiseman sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. 

11. Jäsenyyden irtisanominen
Osallistuminen Paneeliin on vapaaehtoista ja jäsen voi koska tahansa irtisanoa jäsenyytensä Paneelissa. Jäsenyyden irtisanominen tehdään Paneelin Omat tiedot-osiossa. Kaikki henkilötiedot poistetaan, kun jäsenyys Paneelin on päättynyt.
 
Sanomalla on oikeus päättää sellaisen jäsenen jäsenyys Paneelissa, joka ei ole viimeisen 6 kuukauden aikana ottanut osaa yhteenkään Aktiviteettiin tai jos on syytä epäillä, että kolmas osapuoli käyttää väärin käyttäjätiliä tai jos jäsen on rikkonut Paneelin sääntöjä. Kaikki henkilötiedot poistetaan, kun jäsenyys Paneeliin on päättynyt. 

12. Muutokset
Sanomalla on oikeus muuttaa Paneelin sääntöjä. Säännöt ovat nähtävillä Paneelin sivustolla, jossa myös ilmoitetaan sääntöjen muutoksista.


Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä on Sanoma Media Finland Oy (”Sanoma”) (y-tunnus: 1515901-4), PL 20, 00089 Sanoma.

2. Arvontaan osallistuvat kaikki Sanomalehden lukijayhteisön tutkimuksiin kuluneen kalenterikuukauden aikana vastanneet yksityishenkilöt.

3. Arvontaan eivät voi osallistua Sanoman ja sen omistuksessa kokonaan tai osittain olevien yritysten sekä arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä.

4. Arvontaan osallistuvat kaikki kuukauden aikana yhteisössä toteutettuihin kyselyihin vastanneet yhteisön jäsenet. Voiton todennäköisyys on sitä suurempi mitä useampaan kyselyyn on kuukauden aikana vastannut. Kyselyt ovat saatavilla vain kutsun saaneille, eikä niitä saa edelleen toimittaa.

5. Arvonta suoritetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin alkavan kuukauden alussa, kuitenkin viimeistään aina kuukauden 10. päivään mennessä.

6. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle voitosta sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä. Voittajan etunimi ja paikkakunta voidaan julkaista Sanoman lehdissä ja verkkosivuilla.

7. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl GoGiftin Superlahjakortteja. Palkintoa ei voi vaihtaa muuhun palkintoon tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin.

8. Palkinto toimitetaan jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jäsen vastaa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajantasaiset. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua arvontaan ja/tai yhteisön aktiviteetteihin.

10. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.

11. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

12. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

13. Jäsenen henkilötietoja käsitellään Sanoma-paneelin tietosuojaselosteen mukaisesti.