Sanoma-paneeli

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sanoma Media Finland Oy (”Sanoma”)

Osoite: PL 20, 00089 Sanoma
Y-tunnus: 1515901-4

2. Rekisterin nimi

Sanoma-paneelin käyttäjärekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään markkinointitutkimukseen. Sanoma käyttää jäsenten markkinointitutkimusten kautta antamia vastauksia kehittäessään tuotteitaan, palveluitaan tai markkinointistrategioitaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää kustakin jäsenestä seuraavia tietoja: 

 1. Henkilötiedot
  • Etu- ja sukunimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Syntymävuosi
  • Sähköpostiosoite
  • Asuinkunta
  • IP-osoite
 2. Käyttäjän antamat sosiodemografiset tiedot
  • Sukupuoli
  • Syntymävuosi
  • Koulutusaste
  • Ammatti
  • Talouden vuositulot
  • Elämänvaihe
  • Lasten määrä ja iät
 3. Tutkimustiedot
  • käyttäjän vastaukset kyselyihin tai muihin paneelissa toteutettuihin aktiviteetteihin (esim. verkkokeskustelut). 
Rekisterinpitäjä ei yhdistä käyttäjän antamia henkilötietoja (ryhmä 1) muihin käyttäjän antamiin tietoihin (ryhmät 2 ja 3) ilman käyttäjän suostumusta tai pyyntöä, tai ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Tutkimustoiminta

Jäsenten tutkimustoiminnan yhteydessä antamat vastaukset ja kommentit (tutkimukset ja keskustelufoorumit). 
Paneelin jäsenten vastaukset/kommentit käsitellään luottamuksellisesti eikä jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Paneelissa jaettua tietoa käytetään vain asiakkaan analysointiin ja profilointiin, jotta Sanoma kykenee luomaan asiakassegmenttejä ja asiakasprofiileja helpottamaan tuotteiden, palveluiden, konseptien ja markkinoinnin kehittämistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Paneelissa tietoja kerätään rekisteröitymislomakkeen, käyttäjän vastaamien kyselyjen, paneelin keskustelujen tai muiden tutkimusaktiviteettien kautta paneelissa sekä Sanoman tilaajarekisteristä.

7. Tietoturva

Henkilötietoja ei tallenneta manuaalisesti. 

Sähköisesti tallennettu tieto: Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät,  joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jäsenillä on pääsy henkilötietoihinsa käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jäsenten henkilötietoja säilytetään salasanalla ja palomuurilla suojatussa pilvipalvelussa ja/tai tietokannassa.

8. Jäsenen oikeudet

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Pyynnöstäsi poistamme henkilötietosi ja muutamme tutkimustiedot nimettömiksi, jotta niistä ei enää tunnista sinua, ellei meillä ole lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta tai velvoitetta säilyttää tiettyjä henkilötietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun meidän on säilytettävä henkilötiedot laki-, vero-, tarkastus- tai kirjanpitovelvoitteitamme varten, säilytämme tarvittavia henkilötietoja sovellettavassa lainsäädännössä määritetyn ajan.
 • Kun tietojen säilyttäminen on tarpeen oikeutettujen liiketoimintaetujemme kannalta, esimerkiksi petosten estämiseksi tai käyttäjien suojaamiseksi.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Sanomalle osoitteeseen Karin Kinnula, PL 85, 00089 Sanoma (käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki). Jäsen voi kerran vuodessa käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksissa. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa toimittaa Sanomalle edellä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus pyytää tietojensa käsittelyn estämistä tai rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.